Utan smartphone ingen pensionärsrabatt

1:40 min

Äldre utan smartphone går miste om pensionärsrabatten på 25 procent under tiden som Blekingetrafiken lägger om sitt biljettsystem.

Blekingetrafiken har fått mycket synpunkter på detta och en som är kritisk är Bengt Johansson från Jämjö som ofta åker kollektivt.

– För att få pensionärsrabatt måste jag ladda ned en app, det är svårt för mig och det borde vara enklare, tycker han, det är många pensionärer som inte kan, vi är lite akterseglade vi som är lite äldre.

Vi är lite akterseglade vi som är äldre

Anna Claesson som är marknadschef på Blekingetrafiken förstår kritiken, och beklagar att omläggningen av biljettsystemet drabbar vissa grupper. Men det gamla systemet måste ersättas.

Och då fasas det nya in stegvis parallellt med det gamla. Den nya appen introducerades i mars, och då blev det enda möjligheten att få 25 procents rabatt.

Det kommer att bli bättre men just nu är det som det är

– Vi hör det här när vi pratar med folk, det enda vi kan säga är att det kommer att bli bättre men just nu är det som det är, säger hon.

Men den 15 december ska det nya biljettsystemet vara helt utbyggt med nya biljettmaskiner på bussar och järnvägsstationer, och då kommer alla att få den rabatt de är berättigade till, enligt Anna Claesson.