Kritiskt läge för förskolan i Ronneby

3:28 min

Större barnkullar och anhöriginvandringen har gjort läget akut för förskolan i Ronneby.

– Vi har haft en otroligt stor inflyttning i Ronneby kommun under de senaste åren. Det innebär då att vi också får fler barn, fler barnfamiljer. Men vi har nog också sedan tidigare förstått att vi haft en liten ökning de senaste åren i våra barnkullar, det säger Ingela Berg som är verksamhetschef för förskolan i Ronneby kommun.

Vilka är det som står för inflyttningen?

– Det är mycket anhöriginvandring som fortfarande kommer, även om det har dämpats något så är det fortfarande många anhöriga som kommer, säger hon.

Bara i höst kommer det fattas drygt 30 förskoleplatser. Och detta i en redan ansträngd situation, där man lyckats trycka in 90 fler barn i år än samma period förra året. 

– Det är väldigt ont om platser. Vi har svårt att placera inom de lagstadgade fyra månaderna, menar Ingela Berg.

För att täcka det omedelbart akuta behovet i höst är den enklaste lösningen idag att se över utrymmet på befintliga avdelningar. 
 
– Vi skulle kunna organisera om på någon av våra förskolor, om vi bara fick anställa mer personal. Men vi har ju ett anställningsstopp. Inga medel för att anställa, säger Ingela Berg.  
 
Nu står förhoppningen till en ny privat förskola som är planerad. Men där är inte första spadtaget ens taget ännu.

Snabbare skulle det gå att bygga ut Skogsgårdens förskola som skulle frigöra ytterligare 90 platser. Problemet är bara att det inte går att flytta på de 90 barn som idag går där. Det finns nämligen ingen plats att inhysa dem under tiden ombyggnationen pågår.

– Vi har ingenstans att flytta barnen medan vi bygger, säger Monica Sjövind, projektledare för framtidens skolor på Ronneby kommun.