Olga Tokarczuk och Peter Handke tilldelas litteraturprisen

1:11 min

På torsdagen blev det klart att Olga Tokarczuk tilldelas 2018 års Nobelpris i litteratur och Peter Handke tilldelas 2019 års litteraturpris.

Olga Tokarczuk tilldelas priset för "en berättarkonst som med encyklopedisk lust beskriver gränsöverskridandet som livsform".

Peter Handke tilldelas priset för "ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet."

I maj 2018 meddelade Svenska akademien att de inte skulle dela ut något nobelpris i litteratur det året. Bakgrunden var en rad händelser som ledde till att förtroendet för akademien försvagades.

Sedan mars i år har det stått klart att Svenska akademien delar ut såväl 2018 års som 2019 års Nobelpris i litteratur i år.

Åtminstone en av pristagarna var väntad menar Bodil Kjellin, bibliotekarie på Karlskrona stadsbibliotek.

– Olag Tokarczuk var en av de jag hade plockat ut så det var inte så oväntat. Det var mer oväntat med Peter Handke han är väl inte jätteläst just idag, säger Bodil Kjellin.