Försvarsmakten letar alternativ till PFAS

0:34 min

Försvarsmakten försöker nu hitta alternativ till att använda miljögifterna PFAS vid brandsläckning.

Försvaret ska nu samarbeta med forskningsinstitutet RISE för att hitta nya släckningsmedel.

I samarbetet ska man även testa nya sätt för sanera PFAS-kontaminerad mark och metoder för att begränsa spridning av PFAS i marken.

Så kallade högflourerande ämnen används förutom i brandskum i en mängd olika produkter som exempelvis matvaruförpackningar, smink och impregneringsprodukter.

Det var i december 2013 som gifterna PFAS upptäcktes i dricksvattnet efter utsläpp från brandskum på flygflottiljen i Kallinge.