Wämöparkens ansiktslyft dröjer

2:06 min

2018 var tanken att Wämöparken i Karlskrona skulle få sig en ordentlig upprustning, men det har dragit ut på tiden.

Karlskrona kommun skulle ta fram en utvecklingsplan för hur Wämöparken skulle förbättras i framtiden. Men den planen har försenats rejält.

– Ja, den skulle varit klar i början av 2019 egentligen, så den är snart ett år försenad. Jag får nog ta på mig en hel del av den förseningen på egen hand, berättar Max Dager, kultur- och upplevelsechef i Karlskrona kommun.

I mars 2018 gick Karlskrona kommun ut och ville ha in tips från allmänheten om hur Wämöparken kunde förbättras. Och nog fick de svar på tal, upp mot hundra förslag, som handlade om allt från en isbana i parken till bättre bullerskydd mot Österleden.

Max Dager fick sen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för parken som skulle varit klar i början på 2019. Men det har alltså inte skett. Och anledningen, enligt honom, är att det är många kockar i den här soppan.

– Vi har tre förvaltningar och sen också Blekinge Museum som en viktig aktör i detta. Så nu ska vi försöka få ihop allas tankar i en riktning och se till att det här blir jättebra, säger Max Dager.

Till våren måste utvecklingsplanen vara klar och godkänd av politikerna för att den ska komma med i budgeten för 2021. Och den här gången ska planen bli klar i tid.

– Den har kommit långt, säger Max Dager.