Flyktdörrar och larm införs på länets socialkontor

2:16 min

För att få personalen att känna sig trygg förses socialkontoren med flyktdörrar, larm och egna ingångar avskilt från kommunhusens huvudentréer.

Hot och våld mot socialkontorens personal har ökat de senaste fyra åren i Olofström. Camilla Munther är socialchef i kommunen:

– Jag kan ju se att hoten har ökat och det går ju helt i linje med samhällets utveckling när det gäller hot och våld.

Hoten och våldet kommer från personer som efter ett avslag ändå anser sig ha rätt till försörjningsstöd eller ett boende, menar Munther.

För att förstärka säkerheten träffar personalen klienter i enskilda besöksrum försedda med larmknapp, för att få tillträde till väntrummet måste klienten ha en bokad tid och receptionisterna får löpande utbildning i hur de snabbt ska upptäcka en hotfull situation och minimera den.

Jag ser framförallt att vi behöver avskärma hotbilden. Det är nummer ett i en krissituation.

Socialnämnden i Olofström tog ifjol beslut om att socialförvaltningens lokaler ska säkras ytterligare. Bland annat finns förslag på att slussa klienter.

–  Till exempel att vi i ett väntrum inte samlar alla personer, både barn, vuxna och utåtagerande personer i samma rum utan att vi kan stödja den enskilde på det sättet det behövs, säger Camilla Munther.

I Karlshamn har socialförvaltningen precis fått åtta nya besöksrum. Thomas Svensson är förvaltningschef på Arbete och Välfärd i Karlshamns kommun:
 
Varje rum är utrustat med flyktdörr så man kan ta sig därifrån och så kommer det finnas larm också som går till personalen så att de snabbt kan rusa in och vara behjälplig. 
 
Socialkontoret har nyligen också fått en egen ingång. Klienterna får komma in via en sidogata istället för att gå genom kommunhusets huvudentré.

Det gör ju också att vi kan stoppa människor innan de kommer in i väntrummet. Skulle en hotfull situation uppstå så öppnar man inte upp till väntrummet, menar Thomas Svensson.