Nu tas nya tag för att bekämpa granbarkborren

2:30 min

Det börjar klarna hur de 90 extra miljonerna från regeringen ska användas, information och utbildning är en viktig del.

– Mycket handlar om att medvetandegöra dem som är drabbade, alltså skogsägare och skogsbruket. Mycket mediearbete, skogsträffar i fält, vi kommer att ta fram och utveckla digitala utbildningar, säger Kerstin Ström på Skogsstyrelsen som samordnar projektet Stoppa borrarna.

Under onsdagen håller Skogsstyrelsen ett uppstartsmöte med ett 40-tal inbjudna från berörda myndigheter och skogsnäringen. Beslut om olika bekämpningsåtgärder ska fattas.

Skogsstyrelsen får som Ekot tidigare berättat sammanlagt 90 miljoner extra av regeringen kommande tre år för att minska angreppen.

Efter torkan sommaren 2018 tog barkborreangreppen rekordfart.
Bara i somras orsakade insekten skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog och värden för flera miljard kronor förstördes.

Det är skogsbolagen och skogsägarna själva som gör det praktiska jobbet med att ta kål på granbarkborren. Det finns olika metoder, och det är viktigt att snabbt få undan angripna träd för att förhindra spridning och rädda värdefullt virke.

Strax före jul fattade regeringen beslut om ett fördjupat samarbete mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Trafikverket och länets länsstyrelser när det gäller bekämpningen av granbarkborren. Något som även skrevs in i de olika myndigheternas regleringsbrev.

– Skogsnäringen är ju väldigt viktig för Sverige. Det är en av våra basnäringar och den står för jobb och tillväxt i hela Sverige. Så vi är väldigt måna om att vi ska ha ett bra och samlat arbete när det gäller alla berörda myndigheter på det området, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Skogsstyrelsens samordnare Kerstin Ström håller med.

– Vi samverkade kring de här frågorna även förra året, men genom att det står skrivet i våra regleringsbrev sätter det ju ännu mer fokus på frågan.