Karlskrona kommun anmäls – risk för missförhållanden

0:24 min

En anställd inom Karlskrona kommun lex-Sarah anmäler sin arbetsgivare då anmälaren menar att det finns risk för missförhållanden inom äldreförvaltningen.

En anställd inom Karlskrona kommun lex-Sarah anmälde under tisdagen sin arbetsgivare då anmälaren menar att det finns en risk att de äldre inom hemtjänsten inte får den hjälp de behöver.

– Det kommer starta en oberoende utredning som inte ligger på äldreförvaltningen. I dagsläget finns inget att kommentera, säger Gunilla Råberg, förvaltningschef, till Sydöstran.

”Anmälan gäller risk för systematiska missförhållanden till följd av beslut inom äldreförvaltningen, den enskildes rättssäkerhet, samt brister i regelefterlevnad gentemot den enskilde i samband med omprövningar av beslut”, står det bland annat i anmälan.