Färre sjöräddningsinsatser i fjol

0:28 min

I fjol genomförde Sjöfartsverket 1 134 sjöräddningsinsatser i Sverige. Det innebär en minskning med åtta procent jämfört med föregående år.

Liksom tidigare år var juli den mest hektiska månaden förra året och fritidsbåtar var de överlägset vanligaste föremålen för räddning.

När det gäller orsakerna till larm var motor- eller propellerhaverier vanligast följt av grundstötning.