Stopp för översvämningar i Olofström

Nu pågår undersökningar om det går att bygga bort möjligheterna för de återkommande översvämningarna i Olofström.

Det är Olofströms Kraft som undersöker om en vattenkraftstation söder om Brostugan skulle kunna vara en lösning.

Kraftbolaget hoppas att kunna både bygga bort översvämningarna och samtidigt tjäna pengar på det genom att utvinna elkraft, skriver tidningen BLT.

Per-Ola Svensson, teknisk chef på Olofströms Kraft, poängterar att det ännu så länge bara rör sig om planer.

Kraftstationen skulle kunna stå klar tidigast 2008 eller 2009.