Barn till friårslediga får ingen dagisplats

Barn vars föräldrar får friår riskerar att bli av med sin dagisplats.

Den som tänkt sig att ta det lugnt under sitt friår och ägna sig åt sin hobby får räkna med att dagisplatsen ryker.

- I skollagen står det att du ska arbeta eller studera. Gör du inte det då har du inte rätt till förskoleplats, säger Anita Ottosson, pedagogisk samordnare på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona.

Men enligt Anita Ottosson finns det undantag. Till dessa räknas om barnet har särskilda behov eller om man gör något som kan ses som kompetenshöjande i arbetet.

Sylwia Jaworska

sylwia.jaworska@sr.se