Ifrågasätter motiv till anmälan

Nu kommenterar förre marinmuseichefen Per Inge Lindqvists advokat turerna kring anmälan till konstitutionsutskottet.

Advokaten John Bagger Jörgensson hävdar att det är den förre chefen för Statens Maritima museer Keith Wijkander som ligger bakom anmälan.

I Lena Adelsohn Liljeroths anmälan hänvisas till att Riksrevisionen riktat kritik mot Per Inge Lindqvist och föreslagit att personalansvarighetsnämnden skulle ta ställning till de regelöverträdelser som Lindqvist anklagas för.

Så skedde aldrig eftersom ärendet enligt anmälan bordlades på kulturdepartementets uppmaning.