Oenighet om torskkvoter

Just nu pågår i Bryssel intensiva förhandlingar om fiskekvoter inför nästa veckas möte med EU:s fiskeministrar.

Mycket tyder på att det bara blir en liten minskning av den torskkvot som får fångas öster om Bornholm.

I tisdags förklarade fiskeminister Ann-Christin Nykvist att Sverige var på vippen att hoppa av förhandlingarna om nästa års fiskekvoter i Östersjön.

Ann-Christin Nykvist ville ha en kraftig nerskärning av totalkvoten för torskbeståndet öster om Bornholm.

När EU nyligen slöt ett avtal om nästa års fiske med Ryssland satte man en totalkvot på 49 000 ton torsk.

EU-staterna skulle då få 45 000 ton.

Senare har EU-kommissionen fört fram flera förslag - bland annat på 38 000 ton och 33 000 ton.

Man har också talat om fiskestopp under tre sommarmånader och stopp under fem dagar i början av varje månad.

En bedömare i Bryssel som har god insyn i förhandlingarna säger till Sveriges Radio Blekinge att det kommer inte att bli tal om någon sänkning till 33 000 ton som fiskeminister Nykvist vill. Det blir snarare en marginell minskning.

Yrkesfiskarna i Sverige vill inte ha ett stopp i början av varje månad utan stopp under lördagar och söndagar. Det motsätter sig framför allt de baltiska staterna.

Ett alternativ till detta är ett förlängt sommarstopp säger vår bedömare i Bryssel. 

Rolf Larsson

rolf.larsson@sr.se