Ovilja att flytta ställer till problem

Marinen i Karlskrona behöver rekrytera personal till dyktanksverksamheten.

Enligt örlogskapten Lars Pettersson är orsaken delvis att personal från andra delar av marinen inte velat flytta med till Karlskrona då försvaret omorganiserats.

Totalt är det en läkare, en sjuksköterska och en dykinstruktör som behöver rekryteras.