Färdtjänstresor gick åt fort

Inför julafton är färdtjänstresorna i länet i det närmaste fullbokade.

Enligt trafikledare Jan Johansson på Blekingetrafiken finns det ett fåtal resor kvar, men chansen är minimal att man får åka precis när man vill.

För juldagen och annandagen finns det fortfarande relativt gott om resor kvar att boka.