Stort intresse från företagare

Karlshamns kommun ska förbättra sin service till enmansföretag.

Kommunen har beviljats 400 000 kronor från EU till ett projekt som ska hjälpa företagarna att kartlägga deras behov av kompetens för att kunna bredda sig eller växa.

- Hittills har 20 företag anmält intresse och framöver kommer de sedan att kunna söka pengar till kompetenshöjande åtgärder genom kommunen, säger näringslivssekreterare Ulrika Nordén Johansson.