Fågeldöden fortfarande ett problem

Den mystiska fågeldöden har totalt sett minskat i år men överdödligheten är fortfarande stor i bland annat Blekinge.

Det visar en undersökning av Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.

Dödstalen i Blekinge ligger runt tio procent, jämfört med genomsnittet i landet som är tre procent.

Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom dom senaste fem årens överdödlighet bland fåglar.