Tingsrätten betalar skadestånd efter fel

En kvinna i Bräkne-Hoby beviljas skadestånd efter en miss från tingsrätten.

Malmö tingsrätt glömde att kungöra ett arvfall i Post- och inrikes tidningar. Det innebär att kvinnan tvingas vänta tio år på att det ska klargöras om hon är berättigad till hela arvet efter sin mor.

Justitiekanslern, JK, anser att felet har inneburit besvär för kvinnan men inte någon ekonomisk skada.

Enligt JK ska tingsrätten betala kvinnan 1 000 kronor i skadestånd.