Oro för att husen ska tappa i värde

Trots protester från närboende har Banverket gett klartecken till ett nytt järnvägsspår som förbinder Stillerydshamnen i Karlshamn med Blekinge Kustbana.

Därmed kan järnvägstrafiken till och från hamnen underlättas. Det är något som kommunen anser behövs för att bättre klara den ökande godshandeln över Östersjön.

Flera familjer som bor runt det planerade spåret motsätter sig bygget och menar att deras hus blir mindre värda.

Spåret kan enligt järnvägsplanen börja byggas tidigast våren 2007.