Fiskare oroas av vindkraftverk

Vattenfalls planer på att bygga ett stort antal vindkraftverk i Hanöbukten oroar fiskare i Blekinge. Farhågorna är att vindmöllorna ska skrämma bort fisken.

Lennart Arvidsson tycker inte att konsekvenserna på djurlivet är tillräckligt utredda. Och han är också kritisk till att vindkraftverken gör att fiskarna kommer att mista platser där dom brukar fiska.

Alla håller inte med om att vindkraftverk är dåliga för fiskarna. Christer Neideman som är ordförande för naturskyddsföreningen i Kristianstad säger att många fiskarter kan gynnas eftersom alger och musslor kan växa på vindmöllornas fundament och bli mat åt fiskarna.