Nya rutiner för uttagning till värnplikten

Det är onödigt att kalla in så många till mönstring som man gör idag, när ändå bara var 6:e tas ut till värnplikt. Därför kommer Pliktverket att ändra rutinerna nästa år.

Under nästa år kommer verket att samla information på internet om de personer som ingår i de aktuella årskullarna för att underlätta uttagningen till värnplikt, skriver Pliktverkets tidning Resurs.

Efter granskning av de internet-ifyllda blankettsvar man får in kan man sortera bort dem som inte lämpar sig för soldatlivet av hälsoskäl.

Det nya systemet införs på försök redan nästa år, och 2008 ska det fungera fullt ut.