Behöver en ny bro

Kockums i Karlskrona har ansökt om att få uppföra en tillfällig bro mellan Trossö och Lindholmen.

Anledningen är att Västra Svängbron som finns där i dag, kommer att repareras under större delen av nästa år.

I sin ansökan till Länsstyrelsen skriver Kockums förslag på tre olika brofästen som länsstyrelsen ska ta ställning till.