Inget har hänt efter ett år

En åklagare och polisen i Blekinge får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för långsam handläggning i ett bedrägeriärende.

Anledningen är att ärendet legat stilla i över ett år utan att något hänt.

Både polisen och den aktuella åklagaren anser att utredningen tagit lång tid på grund av hög arbetsbelastning.

JO anser ändå inte att den långa utredningstiden är godtagbar, och tycker också att åklagaren som förundersökningsledare borde ha påmint polisen om ärendet.