Beslut om dykövningar tas först i mars

Övningsstoppet i förvarets dyktank i Karlskrona fortsätter. Det eftersom man fortfarande är osäker på riskerna med så kallad fri uppstigning.

Först i början av mars väntas ett tillfälligt beslut om verksamheten eftersom man då startar en med omfattande utredning.

Enligt kommendör C-G Hagström från Försvarshögkvarteret kommer det fortsatta stoppet inte att påverka marinen nämnvärt efter som endast ett fåtal övningar var planerade den närmsta tiden.