Bevakning utökas efter virusspridning

Kustbevakningen och Jordbruksverket ska den närmsta tiden leta efter döda fåglar längs Skånes och Blekinges kuster.

Kustbevakningen ska under sina turer längs kusterna hålla extra uppsikt efter döda fåglar med anledning av att fågelinfluensan spritt sig till norra Tyskland.

Om det konstateras att viruset har orsakat fågeldöd bland vilda fåglar på någon plats i Sverige kommer skydds- och övervakningszoner att inrättas.