Pengar till kulturen i länet

Blekinge har fått nästan fem och en halv miljon kronor i bidrag av Statens kulturråd.

Pengarna ska användas till att skapa nya arbetstillfällen inom kultursektorn.

De som fått pengar är Blekinge Museum, Marinmuseum och Blekinge hembygsförbund och omkring 18 nya jobb ska komma till.