Ungdomsmottagning i varje kommun

Landstinget i Blekinge vill satsa på ungdomar som mår dåligt.

På måndagen beslutade landstingsstyrelsen att avsätta en miljon kronor för att bland annat skapa bättre samarbete mellan de som arbetar med att stödja ungdomarna.

Förutom det beslutade man att det ska inrättas ungdomsmottagningar i alla kommuner i länet senast nästa år.