Föroreningar större problem än väntat

Det finns dubbelt så många förorenade markområden i Blekinge än man trott. Det visar en kartläggning av länsstyrelsen.

Kartläggningen omfattar områden som har smutsats ner av miljöfarlig verksamhet i länet under de senaste 150 åren. Totalt blev det drygt 2800 områden, dubbelt så många som man tidigare trott.

Länsstyrelsen anser dessutom att ett tiotal platser i länet har mycket höga halter av förorenande ämnen, till exempel på Gasverkstomten i Karlskrona

Kartläggningen är en del i regeringens miljömålsarbete och ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i Blekinge med målet Giftfri miljö.

Sofia Bothorp
sofia.bothorp@sr.se