Olika prissättning är orimligt

Nu ska alla Blekingebor som vill få hjälp att sluta röka få göra det till samma pris.

Tidigare har det varit olika priser på tobaksavvänjning beroende på om man vänt sig till primärvården eller tandvården.

Enligt landstingsrådet Bernth Johnson (s) är det orimligt och nu har landstingsstyrelsen tagit beslut om enhetliga priser i länet.