Företag kräver ny upphandling

Karlshamns kommun anklagas för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Det är ett företag i Landskrona som vänt sig till länsrätten i Blekinge för att få ett beslut som fattades i kommunstyrelsen för två veckor sedan ogiltigt.

Företaget kräver att länsstyrelsen ska besluta om en ny upphandling.

Ärendet gäller utbyggnaden av bredband på landsbygden i Karlshamns kommun.