Dragspelslegend till Blekinge

Även i sommar anordnas det allsångskvällar på Gnistan i Förkärla Folkets park.

Listerbys IK har i år anlitat Christer Peters som program- och allsångsledare.

Två av gästerna i sommar är Little Gerhard och Roland Cedermark.