Sänkta böter för kartellmisstänkta Bilia

Om två veckor börjar förhandlingarna i Stockholms tingsrätt om den misstänkta kartellbildningen mellan volvohandlare i Skåne och Blekinge.

Volvohandlarna stämdes för snart två år sedan av Konkurrensverket för att de misstänkte att handlarna ägnat sig åt olaglig prissamverkan.

Inför förhandlingarna i tingsrätten har Konkurrensverket sänkt sitt yrkande på skadeståndsbelopp för Bilia som är ett av de stämda företagen.

Verket vill att Bilia betalar 55,3 miljoner kronor i konkurrenskadeavgift, mot tidigare 121,7 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande skriver Bilia att de fortfarande bestrider att konkurrensskadeavgift överhuvudtaget skall utgå.