Dålig luft oroar många

Karlshamnsborna är oroliga efter larmrapporten om att luften i kommunen är sämre än i storstäderna.

Det är Naturvårdsverket som ligger bakom rapporten.

Varje år dör fler än femtusen svenskar av de luftföroreningar vi andas in. Många fler får problem, exempelvis astmatiker. I Karlshhamn är problemen med luften vintertid ingen nyhet.

Bland Karlshamnsborna finns det en oro över den dåliga luften. Claes Jansson (mp) anser att socialdemokraterna, folkpartiet och kd som styr Karlshamn borde vidta kraftiga åtgärder. Till exempel som att stänga av biltrafiken i delar av innerstan.