Många frågor på informationsmöte

Telia är på informationsturné i Blekinge. Detta för att ge stormdrabbade kunder möjlighet att diskutera återuppbyggnaden av telenätet.

I går kväll var det Ringamålas tur och ett tjugotal kunder tog chansen att få svar på sina frågor.

Först i slutet av 2006 beräknas reperationsarbetet vara klart och då ska telenätet vara säkrare. Men några planer på att gräva ner telekablar för att höja säkerheten har inte Telia.

Vilket gör att det fasta nätet kommer vara lika sårbart som före stormen. Det är för dyrt om vi ska göra det själva, säger Bo Rybrandt, ansvarig för Telias informationskampanj.

Petra Sapic

petra.sapric@sr.se