Få jobb till arbetsförmedlingen

Bara tre av tio lediga jobb i Blekinge tillsätts via Arbetsförmedlingen.

Och det skapar problem för alla de som är arbetslösa och som inte har egna kontakter som kan leda till jobb.

För att kunna matcha fler som är inskrivna stärker nu Arbetsförmedlingen sina kontakter med företagen.

På så vis hoppas Arbetsförmedlingen också bli bättre på att kunna hjälpa länets företag att rekrytera arbetskraft från utlandet när det uppstår brist här på hemmaplan.

Henrik Olsson

henrik.olsson@sr.se