Återplanteringsbidrag av EU

EU-kommissionen godkände i går Sveriges plan för återplantering av skog efter stormen Gudrun.

Det innebär att 450 miljoner kronor kommer att satsas på planteringsbidrag mellan 2006 och 2008.

Bidragen ska gå till att plantera cirka 97 000 hektar skog varav ungefär 10 000 hektar beräknas bli lövskog.