Byter åsikt efter mer information

Hamnen i Karlshamn ställer sig positiv till företaget Schweden Splitts önskemål om att fortsätta bryta sten i Stilleryd.

Tidigare ansåg man att det kunde krocka med planerna på att bygga en stor kombiterminal i området.

Men efter att ha analyserat de förslag som Schweden Splitt har tagit fram har hamnstyrelsen ändrat uppfattning.

Under våren tar kommen beslut om fortsatt stenbrytning fram till år 2013.