Söker familjer som kan erbjuda stöd

I Karlskrona blir det allt svårare att hitta familjehem och kontaktfamiljer till barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt livssituation.

Därför söker nu kommunen efter familjer som är intresserade.

- Det viktiga är att kunna erbjuda barnet en fungerande stabil familjesituation och att man har ett engagemang för den här typen av frågor, säger Roland Mattisson på Utredning och familjehemsgruppen i Karlskrona.