Skyltar som stör ska bort

Karlshamns kommun sätter nu stopp för reklamskyltar som försvårar framkomligheten för funktionshindrade.

Kommunen har gjort inspektioner som visar att en del av Karlshamns affärsinnehavare har skyltar felaktigt placerade.

Före den 1 april ska dom här skyltarna vara borta, i annat fall kommer de att forslas bort och omhändertas, har Teknik- och fritidsnämnden bestämt.