"Företagen har förtronde för oss"

Länsarbetsdirektör Ing-Britt Wahlsten tillbakavisar nu kritiken som riktas mot Arbetsförmedlingen.

Som vi berättat i nyheterna så tillsätts bara 30 procent av de lediga jobben via arbetsförmedlingen och det skapar problem för alla de som är arbetslösa och som inte har egna kontakter som kan leda till jobb.

Enligt folkpartiet visar det här att företagen i Blekinge helt saknar förtroende för Arbetsförmedlingen. Länsarbetsdirektören hävdar tvärtom att förtroendet är stort bland företagen.

Henrik Olsson

henrik.olsson@sr.se