Bredband till landsbygden

Nu tyder allt på att landsbygden kring Karlshamn får bredband redan i år.

Det fanns risk för en rejäl försening av utbygnaden, sedan ett av de tre företag som tävlade om att få uppdraget att bygga bredbandsnätet överklagat att kommunen valde att göra affär med ett annat företag.

Men enligt länsrätten är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig på affären och därmed kommer rätten inte att pröva om något fel begåtts.