Få intresserade av småhustomter

Intresset över att köpa småhustomter i Kyrkhult och Vilshult är lågt.

Trots att kommunen halverat priset på flera av tomterna vid årsskiftet har ännu ingen visat något större intresse.

– Det är endast några få som hört hört av sig, men ingen har skrivit på något kontrakt, säger Ove Svensson, mätningschef på Olofströms kommun.

Förhoppningen från kommunens sida är nu att våren för med sig att fler intresserar sig för husbygge.

Jenny Nilsson
jenny.nilsson@sr.se