Nervskada anmäls till Socialstyrelsen

Två patienter som opererats på Blekingesjukhuset har fått bestående men efter operationerna.

Landstinget Blekinge anmäler skadorna till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Båda operationerna utfördes under förra året. Vid den ena fick patienten en värmeskada på ischiasnerven.

Vid den andra operationen fick patienten en nervskada som påverkade dennes rörelseförmåga.