Försvaret inför arabiska på schemat

Försvaret startar utbildning i arabiska i höst. Det är Försvarets tolkskola som ska locka unga arabisktalande svenskar.

Försvarsmakten har hittills bara utbildat tolkar i ryska och andra slaviska språk, skriver Dagens Nyheter.

Det är förlegat anser många eftersom hotbilden har förändrats sedan Berlinmurens fall. Därför halveras antalet studieplatser för ryska och ersätts med arabiska.

Både Danmark och Norge ligger före Sverige. De har redan infört arabiska i sina tolkskolor.