Kommunen har stort ansvar kring festival

Karlskrona kommun betalar 1,2 miljoner kronor för att få arrangera melodifestivalen i Vodafone Arena Rosenholm nästa helg.

Sveriges Radio Blekinge har tagit del av det avtal som Karlskrona kommun den 8 november i fjol tecknade med företaget Eventum från Stockholm.

Avtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunalrådet Mats Johansson (s) och chefstjänstemannen Anna-Lena Cederström.

Avtalet reglererar förutom rätten till evevemanget - marknadsföring, biljetter, festarrangemang och aktiviteter under festivalveckan.

I avtalet förbinder sig Karlskrona kommun att stå för samtliga kostnader som uppkommer i samband med genomförandet av de aktiviteter som ryms inom avtalet.

Det innebär bland annat att kommunen betalar alla kostnader för den välkomstfest för drygt 120 speciellt utvalda gäster som anordnas under festivalveckan.

Avtalet innebär också att kommunen förbinder sig att ta det totala ansvaret för den personal som hyrs in för att bygga upp och genomföra arrangemanget.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se