Skogsbolag använder otillåtna gifter

Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening har anmält ett flertal svenska skogsbolag för otillåtna bekämpningsmedel.

Bolagen bryter enligt anmälan mot miljöcertifieringen när de använder två förbjudna kemikalier.

Gifterna används för att bekämpa snytbaggar, kända för att bland annat angripa stormfälld skog.