Fortfarande vårdköer till ortopedin

Blekinge är ett av de län som klarar vårdgarantin bäst. Det visar den första nationella uppföljningen.

Länet får beröm från Johan Calltorp på Sveriges kommuner och landsting för sin målmedvetenhet och samarbetet mellan sjukhusen.

Men det finns flera verksamheter som inte klarat av att korta köerna tillräckligt, till exempel ortopedi och kirurgi. Ett av problemen är bristen på läkare, säger överläkare Urban Sjöblom på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Han säger också att de besparingar som planeras inom sjukhuset inte ska påverka vårdgarantin.