Pensionsbeslut överklagas till länsrätten

Nils Ingmar Thorell (fp) från Ronneby vill att länsrätten upphäver beslutet angående pension för den sparkade före detta sjukhusdirektören Marianne Olofsson-Reuterskiöld.

Beslutet om hennes pensionslösning togs av landstingsstyrelsens ordförande Bernth Johnson själv strax före årsskiftet med motiveringen att ärendet brådskade.

Enligt Thorell strider det mot kommunallagen att Bernth Johnssons ensam fattade beslut i frågan utan att invänta styrelsens nästa sammanträde.