Kalkningen av länets vattendrag minskar

Försurade sjöar, vattendrag och våtmarker i Blekinge är sakta men säkert på bättringsvägen. För första gången på åratal minskar man nu kalkningsinsatsen över länet.

I Karlskrona kommun, som nu är först med att påbörja årets kalkningar, har mängden kalk minskats från cirka 900 ton till 650 ton.

Motsvarande minskningar sker i resten av Blekinge på länsstyrelsen rekommendation, som är den myndighet som följer upp resultaten av kalkningarna.

– Målsättningen är att vi ska eftersträva naturliga förhållanden i miljön och sprider vi för stora mängder kalk höjer vi ju bland annat ph-värdet till mer än som är naturligt, säger Tommy Sandin ansvarig för kalkningen i Karlskrona kommun.

Jenny Lindeborg
jenny.lindeborg@sr.se