Protes hoppade ur led efter operation

Verksamhetschefen på ortopedkliniken i Karlskrona kritiseras av Socialstyrelsen efter misslyckad höftoperation.

En läkare på kliniken använde sig inte av bencement vid operationen och den protes som hade satts in hoppade ur led flera gånger efter ingreppet.

Enligt Socialstyrelsen medförde det onödigt lidande för patienten.

Vid operationstillfället saknades det instruktioner för den aktuella protesen och Socialstyrelsen anser att det är verksamhetschefen som bär ansvaret för bristerna.